Gemeente Meierijstad

Astrid van den Bogaart

140413

avandenbogaart@meierijstad.nl

Gemeente Meierijstad

Programmadrager 32-36 uur

case Veghel case Vanaf €6302 bruto per uur case 1 - 40 uur case WO

Nieuw

Functieomschrijving

Kom jij de gemeente Meierijstad versterken met jouw talenten?

“Wij investeren in de kracht van de samenleving en hebben oog voor de menselijke maat.”

Gemeente Meierijstad is op zoek naar een

Programmadrager
Voor 32/36 uur per week

 Wat ga je doen?

Als programmadrager treed je op als regisseur voor het realiseren van de programma’s van gemeente Meierijstad en draag je er zorg voor dat die op een programmatische wijze worden uitgevoerd.  

 Wat zijn je kerntaken?

 • Je stuurt programma’s structureel aan, gericht op het bereiken van doelstellingen op de lange termijn. Je bent gericht op het initiëren en regisseren van ontwikkelingsprocessen met betrekking tot samenhangende projecten en activiteiten in een tijdelijke organisatie;
 • Je houdt rekening met een hoge politieke, financiële en/of maatschappelijke impact;
 • Je overlegt met en adviseert de programmabestuurder over de voortgang en relevante ontwikkelingen binnen het programma;
 • Je komt tot een evenwichtige belangenafweging bij interne en externe stakeholders die  (grote) tegenstrijdige belangen hebben;
 • Vanuit omgevingsmanagement onderhoud je relaties met stakeholders, collega’s in de werkateliers en andere belanghebbenden;
 • Je bent resultaatverantwoordelijk zonder machtsmiddelen: er wordt een beroep gedaan op het bewaken van een strategisch programma zonder dat je formele hiërarchische aansturingsbevoegdheid hebt om projectleiders en –medewerkers op de naleving aan te spreken.

Wat wordt jouw werkgebied?

Elk programma kent een duidelijke verander- en/of versnellingsopgave. Er is steeds sprake van een grote mate van complexiteit en de werkwijze om de (bestuurlijke) ambities te realiseren heeft een tijdelijk karakter. Hoe lang een programma duurt is afhankelijk van de reikwijdte  van de ambitie en doelen van het programma en of de activiteiten uit het programma kunnen worden opgepakt door de lijnorganisatie.

In Meierijstad kennen we op dit moment de volgende 7 programma’s:
Participatie, Leefbaarheid, Duurzaamheid, Veranderopgave Omgevingswet, Inclusie, Gezondheid, Zelforganisatie. Wij zoeken een programmadrager die breed inzetbaar is voor verschillende programma’s. De komende jaren ligt de focus van jou bij de Veranderopgave Inclusie, Gezondheid en Leefbaarheid. Onderaan de beschrijving van deze vacature tref je een beschrijving van deze programma’s aan.

 Waar kom je te werken?

De professional van Meierijstad

In Meierijstad is elke medewerker een professional. Als professional voel je je aandeelhouder van Meierijstad. Je zet daarom graag je kennis en talenten in. En je neemt verantwoordelijkheid voor je deskundigheid en resultaten. Dit doe je vanzelfsprekend niet alleen, maar samen met je collega’s in Meierijstad. Je kent je kwaliteiten én beperkingen en stelt jezelf continu de vraag: waar en hoe kan ik van toegevoegde waarde zijn?

Je hebt een breed netwerk, binnen én buiten de organisatie. Het werkatelier is je thuishaven. De plek om naar terug te keren en waar je je vakgenoten ontmoet. Het werkatelier is zelf organiserend maar staat niet op zichzelf. In samenwerking met andere werkateliers draag je bij aan de opgaves van Meierijstad. 

Jouw werkatelier: Programmadragers en strategisch beleidsmedewerkers

Dit atelier staat voor de realisatie van de bestuurlijke ambities en denkt na over de thema overstijgende strategische ontwikkelingen. In dit atelier werken 3 programmadragers en 3 strategisch adviseurs.

 Interesse?

Ben jij geïnteresseerd in deze vacature of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Marijke Wilms (de gemeentesecretaris/algemeen directeur),  leidinggevende van het werkatelier programmadragers en strategisch adviseurs. Je kan ook contact opnemen met één van de programmadragers Edwin Jaspers of Mirella Jacobs.

Voor procedurele vragen kun je terecht bij Marijk van der Hoek, strategisch adviseur HRM. De genoemde personen zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0413.

 Solliciteren?

Wil je solliciteren, dit kan rechtstreeks via de site www.werkeninnoordoostbrabant.nl onder vermelding van vacaturenummer 2020/70  reageren op deze vacature tot en met 28 augustus 2020. 

De 1e sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 4 september 2020. Fijn als je daar alvast rekening mee houdt!

Deze vacature is gelijktijdig opengesteld voor interne en externe kandidaten. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

 Een selectie assessment is onderdeel van de procedure.

 

Informatie over de bestuurlijke opgaven van de programmalijnen Inclusie, Gezondheid en Leefbaarheid.

Inclusie

‘Iedereen kan meedoen’ is klare taal voor ‘Inclusie’. De ambitie is een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Dit betekent Meierijstad fysiek, sociaal en digitaal toegankelijk maken. Meierijstad heeft een voortrekkersrol op het gebied van toegankelijkheid en werkt aan de ‘Meierijstadse inclusie agenda’. Iedereen heeft immers het recht om mee te doen in de maatschappij. Dat geldt voor fysieke voorzieningen en voor digitale voorzieningen, zoals websites. Vanuit de programmalijn geven we vorm en inhoud aan de Inclusie agenda samen met ervaringsdeskundigen, netwerkorganisaties en andere partijen.

Gezondheid

Gezondheid is een leidend thema van het college van Meierijstad. Kern van het thema is dat mensen gezonder gaan leven en bewuster omgegaan met hun leefomgeving. We gaan hierbij uit van positieve gezondheid waarbij het vermogen van mensen om zelf regie te voeren over de uitdagingen van het leven uitgangspunt is. De rol van de gemeente Meierijstad hierbij is vanuit de veranderopgave de samenleving en stakeholders te verleiden tot gezond gedrag, gezonde keuzes en een gezondere leefstijl.

 Leefbaarheid

Leefbaarheid is een centraal thema in de Mijlpalen van Meierijstad. Meierijstad biedt per kern voorzieningen op maat, afhankelijk van de vraag, behoefte en identiteit van de kern of wijk. Bij leefbaarheid gaat het om de beleving van de woonomgeving, de sociale woonomgeving en veiligheid en overlast. De veranderopgave is erop gericht om per kern invulling te geven aan het begrip leefbaarheid en de verschillende aspecten binnen leefbaarheid integraal op te pakken. Dit doen we samen met burgers, instellingen en ondernemers om te komen tot een gemeente waarin inwoners kunnen wonen, werken en leven in een prettige en veilige omgeving.

 

 

Wie ben je?

Wat zijn jouw competenties?

 • Je voert zonder formele macht vanuit een generalistisch perspectief;
 • Je bent strategisch-analytisch: je houdt overzicht, je bewaakt de voortgang en samenhang, je signaleert (en anticipeert) op ontwikkelingen;
 • Naar anderen toe ben je benaderbaar, betrokken, flexibel, ondersteunend en gun je anderen successen, je bent koersvast;
 • Je beschikt in ruime mate over sociale vaardigheden: het communiceren, motiveren en stimuleren behoort tot jouw kernkwaliteiten;
 • Je bent in staat om verschillende rollen te vervullen: onderhandelaar, verbinder, beïnvloeder, initiator en inspirator.

 Welke kennis en ervaring heb jij?

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving en je bent vaardig in het opereren in politieke, bestuurlijke en ambtelijke krachtenvelden en in het omgaan met belangentegenstellingen;
 • Je hebt ruime ervaring en vaardigheid met programmamanagement;
 • Je beschikt over de vaardigheid van in het inschatten van belangen van verschillende stakeholders bij bestuurlijke advisering en van het combineren van bestuurlijke en ambtelijke processen bij integrale advisering;  
 • Je bent in staat afstand te nemen van de dagelijkse praktijk en je hebt een goed beeld van in– en externe ontwikkelingen;
 • Je hebt lef om buiten gebaande paden te treden om doelen te bereiken;
 • Je legt gemakkelijk contacten met anderen en zoekt het contact op. Ook ben je vaardig in het  bouwen en onderhouden van relaties op alle niveaus.

Arbeidsvoorwaarden

Wat bieden wij jou?      

Meierijstad is een transparante organisatie waar volop ruimte is voor vernieuwing. We stimuleren je om jezelf uit te dagen en het beste uit jezelf te halen. Je kennis en talenten kun je naast je functie inzetten in verschillende rollen in de organisatie (bijvoorbeeld binnen projecten of netwerken in de organisatie). Je hebt zelf de regie over je loopbaan en we bieden je opleidingsmogelijkheden die daaraan bijdragen.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat je een goede balans hebt tussen werk en je privésituatie. Daarom heb je de mogelijkheid je werktijden flexibel in te delen.

Afhankelijk van je opleiding en ervaring bedraagt het salaris voor deze functie maximaal
€ 6.302,- bruto bij 36-urige werkweek (salarisschaal 13, salaristabel juli 2020).
Naast het salaris ontvang je je een individueel keuzebudget (IKB) ter hoogte van 17,05% van je salaris. Dit kun je maandelijks laten uitbetalen, maar ook inzetten voor onder andere de aankoop van verlof

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Functieomschrijving

Kom jij de gemeente Meierijstad versterken met jouw talenten?

“Wij investeren in de kracht van de samenleving en hebben oog voor de menselijke maat.”

Gemeente Meierijstad is op zoek naar een

Programmadrager
Voor 32/36 uur per week

 Wat ga je doen?

Als programmadrager treed je op als regisseur voor het realiseren van de programma’s van gemeente Meierijstad en draag je er zorg voor dat die op een programmatische wijze worden uitgevoerd.  

 Wat zijn je kerntaken?

 • Je stuurt programma’s structureel aan, gericht op het bereiken van doelstellingen op de lange termijn. Je bent gericht op het initiëren en regisseren van ontwikkelingsprocessen met betrekking tot samenhangende projecten en activiteiten in een tijdelijke organisatie;
 • Je houdt rekening met een hoge politieke, financiële en/of maatschappelijke impact;
 • Je overlegt met en adviseert de programmabestuurder over de voortgang en relevante ontwikkelingen binnen het programma;
 • Je komt tot een evenwichtige belangenafweging bij interne en externe stakeholders die  (grote) tegenstrijdige belangen hebben;
 • Vanuit omgevingsmanagement onderhoud je relaties met stakeholders, collega’s in de werkateliers en andere belanghebbenden;
 • Je bent resultaatverantwoordelijk zonder machtsmiddelen: er wordt een beroep gedaan op het bewaken van een strategisch programma zonder dat je formele hiërarchische aansturingsbevoegdheid hebt om projectleiders en –medewerkers op de naleving aan te spreken.

Wat wordt jouw werkgebied?

Elk programma kent een duidelijke verander- en/of versnellingsopgave. Er is steeds sprake van een grote mate van complexiteit en de werkwijze om de (bestuurlijke) ambities te realiseren heeft een tijdelijk karakter. Hoe lang een programma duurt is afhankelijk van de reikwijdte  van de ambitie en doelen van het programma en of de activiteiten uit het programma kunnen worden opgepakt door de lijnorganisatie.

In Meierijstad kennen we op dit moment de volgende 7 programma’s:
Participatie, Leefbaarheid, Duurzaamheid, Veranderopgave Omgevingswet, Inclusie, Gezondheid, Zelforganisatie. Wij zoeken een programmadrager die breed inzetbaar is voor verschillende programma’s. De komende jaren ligt de focus van jou bij de Veranderopgave Inclusie, Gezondheid en Leefbaarheid. Onderaan de beschrijving van deze vacature tref je een beschrijving van deze programma’s aan.

 Waar kom je te werken?

De professional van Meierijstad

In Meierijstad is elke medewerker een professional. Als professional voel je je aandeelhouder van Meierijstad. Je zet daarom graag je kennis en talenten in. En je neemt verantwoordelijkheid voor je deskundigheid en resultaten. Dit doe je vanzelfsprekend niet alleen, maar samen met je collega’s in Meierijstad. Je kent je kwaliteiten én beperkingen en stelt jezelf continu de vraag: waar en hoe kan ik van toegevoegde waarde zijn?

Je hebt een breed netwerk, binnen én buiten de organisatie. Het werkatelier is je thuishaven. De plek om naar terug te keren en waar je je vakgenoten ontmoet. Het werkatelier is zelf organiserend maar staat niet op zichzelf. In samenwerking met andere werkateliers draag je bij aan de opgaves van Meierijstad. 

Jouw werkatelier: Programmadragers en strategisch beleidsmedewerkers

Dit atelier staat voor de realisatie van de bestuurlijke ambities en denkt na over de thema overstijgende strategische ontwikkelingen. In dit atelier werken 3 programmadragers en 3 strategisch adviseurs.

 Interesse?

Ben jij geïnteresseerd in deze vacature of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Marijke Wilms (de gemeentesecretaris/algemeen directeur),  leidinggevende van het werkatelier programmadragers en strategisch adviseurs. Je kan ook contact opnemen met één van de programmadragers Edwin Jaspers of Mirella Jacobs.

Voor procedurele vragen kun je terecht bij Marijk van der Hoek, strategisch adviseur HRM. De genoemde personen zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0413.

 Solliciteren?

Wil je solliciteren, dit kan rechtstreeks via de site www.werkeninnoordoostbrabant.nl onder vermelding van vacaturenummer 2020/70  reageren op deze vacature tot en met 28 augustus 2020. 

De 1e sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 4 september 2020. Fijn als je daar alvast rekening mee houdt!

Deze vacature is gelijktijdig opengesteld voor interne en externe kandidaten. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

 Een selectie assessment is onderdeel van de procedure.

 

Informatie over de bestuurlijke opgaven van de programmalijnen Inclusie, Gezondheid en Leefbaarheid.

Inclusie

‘Iedereen kan meedoen’ is klare taal voor ‘Inclusie’. De ambitie is een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Dit betekent Meierijstad fysiek, sociaal en digitaal toegankelijk maken. Meierijstad heeft een voortrekkersrol op het gebied van toegankelijkheid en werkt aan de ‘Meierijstadse inclusie agenda’. Iedereen heeft immers het recht om mee te doen in de maatschappij. Dat geldt voor fysieke voorzieningen en voor digitale voorzieningen, zoals websites. Vanuit de programmalijn geven we vorm en inhoud aan de Inclusie agenda samen met ervaringsdeskundigen, netwerkorganisaties en andere partijen.

Gezondheid

Gezondheid is een leidend thema van het college van Meierijstad. Kern van het thema is dat mensen gezonder gaan leven en bewuster omgegaan met hun leefomgeving. We gaan hierbij uit van positieve gezondheid waarbij het vermogen van mensen om zelf regie te voeren over de uitdagingen van het leven uitgangspunt is. De rol van de gemeente Meierijstad hierbij is vanuit de veranderopgave de samenleving en stakeholders te verleiden tot gezond gedrag, gezonde keuzes en een gezondere leefstijl.

 Leefbaarheid

Leefbaarheid is een centraal thema in de Mijlpalen van Meierijstad. Meierijstad biedt per kern voorzieningen op maat, afhankelijk van de vraag, behoefte en identiteit van de kern of wijk. Bij leefbaarheid gaat het om de beleving van de woonomgeving, de sociale woonomgeving en veiligheid en overlast. De veranderopgave is erop gericht om per kern invulling te geven aan het begrip leefbaarheid en de verschillende aspecten binnen leefbaarheid integraal op te pakken. Dit doen we samen met burgers, instellingen en ondernemers om te komen tot een gemeente waarin inwoners kunnen wonen, werken en leven in een prettige en veilige omgeving.

 

 

Wie ben je?

Wat zijn jouw competenties?

 • Je voert zonder formele macht vanuit een generalistisch perspectief;
 • Je bent strategisch-analytisch: je houdt overzicht, je bewaakt de voortgang en samenhang, je signaleert (en anticipeert) op ontwikkelingen;
 • Naar anderen toe ben je benaderbaar, betrokken, flexibel, ondersteunend en gun je anderen successen, je bent koersvast;
 • Je beschikt in ruime mate over sociale vaardigheden: het communiceren, motiveren en stimuleren behoort tot jouw kernkwaliteiten;
 • Je bent in staat om verschillende rollen te vervullen: onderhandelaar, verbinder, beïnvloeder, initiator en inspirator.

 Welke kennis en ervaring heb jij?

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving en je bent vaardig in het opereren in politieke, bestuurlijke en ambtelijke krachtenvelden en in het omgaan met belangentegenstellingen;
 • Je hebt ruime ervaring en vaardigheid met programmamanagement;
 • Je beschikt over de vaardigheid van in het inschatten van belangen van verschillende stakeholders bij bestuurlijke advisering en van het combineren van bestuurlijke en ambtelijke processen bij integrale advisering;  
 • Je bent in staat afstand te nemen van de dagelijkse praktijk en je hebt een goed beeld van in– en externe ontwikkelingen;
 • Je hebt lef om buiten gebaande paden te treden om doelen te bereiken;
 • Je legt gemakkelijk contacten met anderen en zoekt het contact op. Ook ben je vaardig in het  bouwen en onderhouden van relaties op alle niveaus.

Arbeidsvoorwaarden

Wat bieden wij jou?      

Meierijstad is een transparante organisatie waar volop ruimte is voor vernieuwing. We stimuleren je om jezelf uit te dagen en het beste uit jezelf te halen. Je kennis en talenten kun je naast je functie inzetten in verschillende rollen in de organisatie (bijvoorbeeld binnen projecten of netwerken in de organisatie). Je hebt zelf de regie over je loopbaan en we bieden je opleidingsmogelijkheden die daaraan bijdragen.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat je een goede balans hebt tussen werk en je privésituatie. Daarom heb je de mogelijkheid je werktijden flexibel in te delen.

Afhankelijk van je opleiding en ervaring bedraagt het salaris voor deze functie maximaal
€ 6.302,- bruto bij 36-urige werkweek (salarisschaal 13, salaristabel juli 2020).
Naast het salaris ontvang je je een individueel keuzebudget (IKB) ter hoogte van 17,05% van je salaris. Dit kun je maandelijks laten uitbetalen, maar ook inzetten voor onder andere de aankoop van verlof

Programmadrager 32-36 uur

2020-07-28T16:31:28+02:00

2020-09-26T16:31:28+02:00

Veghel

5461KN

Stadhuisplein 1

Noord Brabant

NL

Overheid

Fulltime

Parttime

WO

EUR

6302

Vragen? Neem contact op met:

Astrid van den Bogaart  


Goud

20 vacatureplaatsingen

Bedrijfspagina in de bedrijvengids

5 keer vacature verlengen

Doorplaatsing Indeed

Doorplaatsing Facebook & Instagram

10% korting op een extra vacatureplaatsing

Tot 75% voordeliger dan losse vacatureplaatsingen

Zilver

10 vacatureplaatsingen

Bedrijfspagina in de bedrijvengids

2 keer vacature verlengen

Doorplaatsing Indeed

Doorplaatsing Facebook & Instagram

10% korting op een extra vacatureplaatsing

Tot 65% voordeliger dan losse vacatureplaatsingen

Brons

5 vacatureplaatsingen

Bedrijfspagina in de bedrijvengids

1 keer vacature verlengen

Doorplaatsing Indeed

Doorplaatsing Facebook & Instagram

10% korting op een extra vacatureplaatsing

Tot 60% voordeliger dan losse vacatureplaatsingen

Basis

3 vacatureplaatsingen

Bedrijfspagina in de bedrijvengids

Doorplaatsing Indeed

Doorplaatsing Facebook & Instagram

Tot 50% voordeliger dan losse vacatureplaatsingen