Meierijstad zoekt een voorzitter en een lid van de Rekenkamercommissie (2019/69)

Bekijk Bedrijfsprofiel:

Gemeente Meierijstad

Veghel

http://www.meierijstad.nl


Vragen over de vacature?
Neem contact op met:

Anja Koolen

akoolen@meieirijstad.nl

0652092870

Stadhuisplein 1, Veghel

Vacature details

Plaats

Veghel

5461KN

Stadhuisplein 1

Noord Brabant

Branche(s)
Overige
Dienstverband(en)
Bijbaan
Opleidingsniveau(s)
Geen opleiding / n.v.t
Salaris indicatie
-
Status vacature
Verlopen

Functieomschrijving

Vacaturenummer 2019/69

De gemeente Meierijstad zoekt: 

                                                een voorzitter en een lid van de Rekenkamercommissie

 

De rekenkamercommissie Meierijstad bestaat uit vier externe leden, waaronder de voorzitter. Er zijn op dit moment twee vacatures, namelijk voor een voorzitter en een lid.

 

Wat doet de Rekenkamercommissie?

De rekenkamercommissie onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur, met een focus op leermomenten voor verbetering van beleid en bestuur. Daarmee versterkt zij de controlerende en de kaderstellende rol van de raad. De uitvoering van onderzoeken wordt (veelal) uitbesteed, maar de commissie voert actief de regie over het onderzoekswerk en onderhoudt contacten met de raad en het college van burgemeester en wethouders. Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de raad: ‘leren en verbeteren’ vanuit een positief kritische grondhouding staan hierbij centraal.

 

De rekenkamercommissie staat open voor zowel vooruitkijkend als terugkijkend onderzoek. Zo analyseerde de rekenkamercommissie hoe de gemeente op weg was met het realiseren van haar duurzaamheidsambities en is de werkwijze van de afgelopen jaren bij de toegang tot het sociaal domein onderzocht. Daarnaast is de rekenkamercommissie steeds op zoek naar die manier van presenteren die de raad het beste ondersteunt bij het vervullen van zijn rol. Dat kan een onderzoeksrapport zijn, maar ook een alternatief product. Zo ontwikkelde de rekenkamercommissie bijvoorbeeld een vastgoedkaart die raadsleden helpt bij het stellen van de juiste vragen over het vastgoedbeleid.

Functie-eisen

Wie zoeken wij?

Kandidaten voldoen aan de volgende functie-eisen:

 • Academisch werk- en denkniveau, analytisch en resultaatgericht;
 • bekend met kwalitatief en kwantitatief onderzoek;
 • deskundig op het gebied van het openbaar bestuur;
 • overzicht van en inzicht in de beleidsterreinen van de lokale overheid;
 • ervaring met het begeleiden, opzetten en het uitvoeren van beleidsonderzoek, bij voorkeur rekenkameronderzoek;
 • in staat om onderzoeksresultaten te vertalen naar een politiek-bestuurlijke boodschap;
 • brede maatschappelijke betrokkenheid;
 • positief-kritische en onafhankelijke opstelling in het politiek-bestuurlijke krachtenveld;
 • teamspeler en hands-on mentaliteit

 

Onze voorzitter is een meewerkend voorman van wie wij verder verwachten:

 • een ruime bestuurlijke ervaring;
 • inspirerend en slagvaardig leiderschap;
 • gezagvolle visie op het functioneren van de lokale politiek en de plaats van de rekenkamerfunctie daarin;
 • communicatief sterk, diplomatiek vaardig.

Verder verwachten wij van kandidaten dat zij geen andere functies bekleden die een onafhankelijke oordeelsvorming ten aanzien van de gemeente Meierijstad en door haar gesubsidieerde instellingen op welke wijze dan ook in de weg staan.

 

Arbeidsvoorwaarden

Praktische informatie

De commissie vergadert maandelijks. Daarnaast werken de leden gemiddeld 1 à 2 dagdelen aan bijvoorbeeld de verkenning van een onderzoeksonderwerp of de bestuurlijke presentatie van een rapport. Vanuit de raadsgriffie wordt de commissie ondersteund door een commissiesecretaris.

 De voorzitter ontvangt een vaste vergoeding voor de werkzaamheden van € 100,00 per maand en daarnaast een presentievergoeding voor het bijwonen en leiden van vergaderingen van de commissie van € 202,94 (bruto bedragen 2019).

Het lid ontvangt een vaste vergoeding voor de werkzaamheden van € 100,00 per maand en € 101,47 presentiegeld per vergadering van de rekenkamercommissie (bruto bedragen 2019).

Voor de benoeming wordt een verklaring omtrent gedrag verlangd. De benoemingstermijn is vier jaar.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in deze vacature of wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met commissiesecretaris Maarten van Els, te bereiken via e-mail mvanels@meierijstad.nl of telefonisch via 0413 381 993. Voor procedurele vragen kunt u terecht bij Jeanine Rijken, consulent P&O. Bereikbaar op telefoonnummer 14 0413.

 Solliciteren?

Wilt u solliciteren, dan kan dit rechtstreeks via de site www.werkeninnoordoostbrabant.nl onder vermelding van vacaturenummer 2019/69.  Vergeet niet aan te geven of u solliciteert als voorzitter of lid.

 De termijn voor inzending van sollicitaties sluit op 23 september 2019 om 12.00 uur.

De leden van de rekenkamercommissie vormen, tezamen met de raadsgriffier als adviseur, de selectiecommissie.

 De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 14 oktober 2019 (‘s avonds). Bent u geselecteerd voor een gesprek, dan ontvangt u hiervoor een uitnodiging.

 Nadere informatie over de gemeente Meierijstad vindt u op de website www.meierijstad.nl

Bent u geïnteresseerd in eerder door de rekenkamercommissie uitgebrachte onderzoeken? Via link

https://www.meierijstad.nl/home/rekenkamercommissie-meierijstad_41093/

 


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


2019-08-28T12:07:50+02:00

2019-10-01T15:05:44+02:00


Terug naar alle vacatures