Huiswerkbegeleiding De Kroon

Huiswerkbegeleiding De Kroon

Veghel


Sabine

sabine@kroontjeveghel.nl

0413310415


PWA Sportpark , Veghel

Over Huiswerkbegeleiding De Kroon

Huiswerkbegeleiding de Kroon heeft een duidelijke pedagogische visie. Vanuit de ervaring van het werken met kinderen van 0-13, hebben wij onze pedagogische kennis nu uitgebreid naar het begeleiden van leerlingen die op het voortgezet onderwijs zitten. De basis blijft hetzelfde, wij kijken naar het individu en stellen onszelf de vraag: wat heeft dit kind aan beperkingen/mogelijkheden en hoe kunnen wij hem/haar hierin zo goed mogelijk begeleiden. De kracht ligt hem daarin dat wij hierdoor in staat zijn om begeleiding op maat aan te bieden. Of het nu gaat om voor- en vroeg schoolse educatie bij taalachterstanden van peuters, stimulering van het ontwikkelen van de persoonlijke competenties van basisschool kinderen of begeleiding van leerlingen op het voortgezet onderwijs, er wordt altijd vanuit de specifieke vraag van het kind begeleiding geboden.
De Kroon werkt met een coördinator en begeleiders. De coördinator coacht de begeleiders en begeleidt ook zelf leerlingen.