Toezichthouder Wmo en Jeugdwet

Bekijk Bedrijfsprofiel:

Gemeente Meierijstad

Veghel

http://www.meierijstad.nl


Vragen over de vacature?
Neem contact op met:

Petra Swarts

pswarts@meierijstad.nl

140413

Stadhuisplein 1, Veghel

Vacature details

Plaats

Veghel

5461KN

Stadhuisplein 1

Noord Brabant

Branche(s)
Overheid
Dienstverband(en)
Fulltime
Opleidingsniveau(s)
HBO
Salaris indicatie
4008
Status vacature
Verlopen

Functieomschrijving

Kom jij de gemeente Meierijstad versterken met jouw talenten?
“Wij investeren in de kracht van de samenleving en hebben oog voor de menselijke maat.”
 
De professional van Meierijstad

De medewerker van Meierijstad staat nooit op zichzelf. Als medewerker voel jij je aandeelhouder van Meierijstad en ben je een professional die verantwoordelijkheid draagt voor je deskundigheid en resultaten. Dit doe je niet alleen, maar samen met je collega’s in Meierijstad. Je kent je kwaliteiten én beperkingen en stelt jezelf continu de vraag: waar en hoe kan ik van toegevoegde waarde zijn?

 
Werkateliers
De professional werkt in een werkatelier. Eén of meerdere werkateliers werken samen aan een programma. Een werkatelier is zelf organiserend, werkt professioneel en autonoom, maar nooit los van de bestuurlijke opgave of van de organisatie. Werkateliers werken programmagericht. Professionals werken per definitie samen, ze verstaan hun vak en ze kennen hun beperkingen.
 
Werkatelier Toegang
Binnen het werkatelier Toegang behandelen klantmanagers individuele zorgvragen. De regie over gezinnen, keukentafelgesprekken en het verstrekken van voorzieningen (Wmo/Participatiewet/Jeugdwet) maken hierbij onderdeel uit van de dienstverlening.       

Klantmanagers handelen onder andere aanvragen voor individuele voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) af. Dit houdt in indicatiestelling/afhandeling van woningaanpassingen, rolstoelen, begeleiding, beschermd wonen, vervoersvoorzieningen en hulp bij huishouden.

Ook het verstrekken van een inkomen aan inwoners die (tijdelijk) niet zelf in de kosten van hun bestaan kunnen voorzien of bijzondere noodzakelijke kosten moeten maken, wordt door medewerkers binnen dit werkatelier uitgevoerd. En wordt er geadviseerd op het gebied van schuldhulpverlening en het inzetten van re-integratietrajecten naar werk.

Wij werken gebiedsgericht. Binnen het gebiedsteam werk je nauw samen met collega klantmanagers en ketenpartners. Het is belangrijk dat een klantmanager kennis heeft van de sociale kaart en lokale initiatieven.

Voor dit werkatelier zijn wij op zoek naar een ervaren en snel in te werken


Toezichthouder Wmo en Jeugdwet

 (Medewerker handhaving I)

Voor 36 uur per week

Tijdelijk voor de duur van één jaar; invulling is op basis van payrolling en mogelijkheid tot verlenging met een 2e jaar. 

 

Wat ga je doen?
Er wordt van je verwacht dat je misbruik en oneigenlijk gebruik van voorzieningen helpt voorkomen en helpt signaleren. Je investeert in contacten met de klantmanagers Wmo en Jeugdwet en accountmanagers bedrijven om zo meer bekendheid te geven aan de mogelijkheden voor de sociale rechercheur en toezichthouder. Hierdoor zullen ook meer signalen van “niet pluis” gevoelens worden doorgegeven vanuit werkatelier Toegang en werkatelier Economie.

Recherchewerk maakt onderdeel uit van de functie (als 2e rechercheur bij huisbezoeken e.d.). Je doet zelfstandig onderzoek naar signalen van oneigenlijk gebruik of fraude door klanten van Meierijstad. Hierbij maak je gebruik van de bestuursrechtelijke bevoegdheden en de eventuele afweging of een strafrechtelijke voortzetting wenselijk is. Je werkt daarbij thematisch in de onderzoeken (bijv. dit half jaar is huishoudelijke verzorging een prioritair thema; door dit thema ook extern kenbaar te maken, gaat er al een preventieve werking vanuit).

Je verricht ook proactief onderzoek in plaats van alleen reactief n.a.v. signalen. Dit doe je door bij persoonsgebonden budgetten steekproeven te nemen om zo de rechtmatigheid en kwaliteit te onderzoeken. Informatie die uit deze steekproeven komt vormt input voor het gezamenlijke leerproces van Toegang, Beleid en Inkoop.

De leerpunten voor de organisatie die je via je werkzaamheden verneemt, deel je met anderen, zoals de werkgroepen inkoop Wmo en Jeugd i.v.m. de aanbestedingseisen en ten aanzien van rechtmatigheid en kwaliteit. Je signaleert trends en ontwikkelingen, zet intervisie op en zoekt de samenwerking op met andere regionale toezichthouders Wmo en Jeugdwet.

Interesse?
Ben jij geïnteresseerd in deze vacature of wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Marc van de Ven – Pleite, leidinggevende van het werkatelier Toegang. Voor procedurele vragen kun je terecht bij Jeanine Rijken, consulent P&O. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0413.

Solliciteren?
Wil je solliciteren, dit kan rechtstreeks via de site www.werkeninnoordoostbrabant.nl onder vermelding van vacaturenummer 2020/26.

Je kunt reageren op deze vacature tot en met vrijdag 24 juli 2020.

Planning:

De 1e gesprekken zijn gepland op 3 augustus 2020 tussen 13.00 en 17.00 uur.
De 2e gesprekken zijn gepland op 4 augustus 2020 tussen 13.00 en 14.30 uur.
 

Fijn als je met bovengenoemde data rekening wilt houden.

Functie-eisen

 • Relevante (juridische) opleiding op HBO werk- en denkniveau (bijv. centrale opleiding sociale zekerheid COOSZ e/o aantoonbaar met werkervaring).
 • Het bezit van het certificaat Buitengewoon Opsporingsambtenaar is een pré.
 • Je hebt kennis van handhaving rondom het werkterrein Toegang (maatschappelijke ondersteuning en zorg en Jeugdwet).
 • Je hebt kennis van het relevante juridische kader.
 • Je adviseert over de complexe handhavingsaspecten rondom het brede werkterrein Toegang.
 • Je ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving, voorschriften en beschikkingen rondom het werkterrein Toegang.
 • Je weegt gegevens en mogelijke handelwijzen tegen elkaar af in het licht van relevante criteria.
 • Je bent zelfstandig en je hebt overtuigingskracht.
 • Kennis van opsporingstechnieken en –methoden en professionele gespreks- en verhoortechnieken.
 • Je bent onafhankelijk in denken en doen.
 • Je bent vasthoudend en beschikt over inlevingsvermogen.
 • Je bent flexibel in beïnvloedingstijlen.
 • Je bent integer.

Arbeidsvoorwaarden

Afhankelijk van je opleiding en ervaring bieden wij voor deze vacature een salaris van maximaal € 4.008,- bruto bij een 36-urige werkweek (salarisschaal 9, salaristabel juli 2020).

Vooralsnog geschiedt invulling van de functie op basis van payrolling, bij aanvang voor de duur van één jaar.

Bij goed functioneren bestaat de mogelijkheid tot verlenging met een 2e jaar.

Bij de evaluatie gedurende het tweede jaar volgt mogelijk het besluit van het bestuur dat de gemeente deze functie wenst te handhaven en dan kom je in dienst van de Gemeente Meierijstad.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


2020-07-10T09:50:27+02:00

2020-08-17T15:11:26+02:00


Terug naar alle vacatures