Gemeente Meierijstad

Astrid van den Bogaart

140413

avandenbogaart@meierijstad.nl

Gemeente Meierijstad

Integraal Klantmanager A, Sociaal Domein

case Veghel case Vanaf €€ 4406,- bruto per uur case 1 - 40 uur case HBO

Nieuw

Functieomschrijving

Kom jij de gemeente Meierijstad versterken met jouw talenten?
 “Wij investeren in de kracht van de samenleving en hebben oog voor de menselijke maat.”

De professional van Meierijstad
In Meierijstad is elke medewerker een professional. Als professional voel je je aandeelhouder van Meierijstad. Je zet daarom graag je kennis en talenten in. En je neemt verantwoordelijkheid voor je deskundigheid en resultaten. Dit doe je vanzelfsprekend niet alleen maar samen met je collega’s in Meierijstad. Je kent je kwaliteiten én beperkingen en stelt jezelf continu de vraag: “waar en hoe kan ik van toegevoegde waarde zijn?”

Werkateliers
Je hebt een breed netwerk, binnen én buiten de organisatie. Het werkatelier is je thuishaven. De plek om naar terug te keren en waar je je vakgenoten ontmoet. Het werkatelier is zelf organiserend maar staat niet op zichzelf. In samenwerking met andere werkateliers draag je bij aan de opgaves van Meierijstad.

Werkatelier Toegang
Binnen het werkatelier toegang behandelen klantmanagers individuele zorgvragen. De regie over gezinnen, keukentafelgesprekken en het verstrekken van voorzieningen (WMO/Participatiewet/Jeugdwet) maken hierbij onderdeel uit van de dienstverlening.

Klantmanagers handelen onder andere aanvragen voor individuele voorzieningen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) af. Dit houdt in indicatiestelling/afhandeling van woningaanpassingen, rolstoelen, begeleiding, beschermd wonen, vervoersvoorzieningen en hulp bij huishouden.

 Ook het verstrekken van een inkomen aan inwoners die (tijdelijk) niet zelf in de kosten van hun bestaan kunnen voorzien of bijzondere noodzakelijke kosten moeten maken, wordt door medewerkers binnen dit werkatelier uitgevoerd. Ook wordt geadviseerd op het gebied van schuldhulpverlening en het inzetten van re-integratietrajecten naar werk.

Wij werken gebiedsgericht. Binnen het gebiedsteam werk je nauw samen met collega klantmanagers en ketenpartners. Het is belangrijk dat een klantmanager kennis heeft van de sociale kaart en lokale initiatieven.

Een van de speerpunten in de uitvoering van de werkzaamheden van Atelier Toegang is de komende jaren het begeleiden en ondersteunen van statushouders in en naar reintegratietrajecten.  

Voor dit werkatelier zijn wij op zoek naar ervaren en snel in te werken:

               Integraal Klantmanager A  Sociaal domein met taakaccent Statushouders

                                 36 uur per week voor de duur van één jaar 

                                              (Medewerker beleidsuitvoering I)

Wat ga je doen?

 • Gezien het gewenste serviceniveau waarop de gemeente Meierijstad wil acteren naar haar klanten, haar burgers duurzaam wil ondersteunen vanuit hun eigen kracht, werk je integraal aan de vraagstukken van onze burgers, samen met alle betrokken (netwerk)partners, lokale ondernemers, belangenorganisaties, groepen burgers en vanuit één duidelijk aanspreekpunt volgens de bedrijfsfilosofie “één gezin, één plan en één regisseur”;
 • Het uitvoeren van coördinerende taken;
 • Je levert een bijdrage aan beleidsontwikkeling en adviseert over de beleidsmatige aspecten van beleid op meerdere complexe en brede terreinen vanuit de uitvoering;
 • Je voert beleid uit waarbij sprake is van een grote interpretatieruime en je hebt inzicht in zowel de theoretische als maatschappelijke context van het beleid. Daarbij voer je regelingen uit in het kader van de toepassing van de sociale wetgeving op het gebied van zorg;
 • Je behandelt complexe en/of specialistische zorgvragen van individuele burgers;
 • Je voert de regie over trajecten en draagt zorg voor de afstemming met betrokken partijen. Dit betekent dat je onder andere de vraagverheldering verzorgt, gesprekken voert en onderzoek verricht. Zorgt voor de indicatiestelling en het opstellen van een plan van aanpak;
 • Het opstellen van een plan van aanpak samen met de statushouder op verschillende leefgebieden en daaruit voortvloeiende voer je voortgangsgesprekken
  Je verzorgt trainingen op het gebied van werk en inkomen;
 • Je bent de contactpersoon voor inburgering en leg verbinding met externe partijen.
   

Interesse?

Ben jij geïnteresseerd in deze vacature of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Marc van de Ven, leidinggevende van het werkatelier Toegang. Voor procedurele vragen kun je terecht bij Jeanine Rijken, consulent P&O. Allen bereikbaar via telefoonnummer 14 0413.

 Solliciteren?

Wil je solliciteren, dit kan rechtstreeks via de site www.werkeninnoordoostbrabant.nl onder vermelding van vacaturenummer 2020/02. Je kunt reageren op deze vacature tot en met 10 januari 2020.
De 1e gesprekken vinden plaats op 17 januari 2020 tussen 11.30 en 17.00 uur.
Fijn als je daar alvast rekening mee houdt!

Wie ben je?

 • HBO werk en denkniveau;
 • Kernwoorden: flexibel, creatief, energiek, enthousiast, stressbestendig, groot verantwoordelijkheidsgevoel, betrokken, zelfstandig, overtuigingskracht, doorzettingsvermogen, omgevingsbewust, oplossingsgericht, doelmatig en proactief;
 • In het kader van integraal werken heb je algemene kennis over en affiniteit met het complete sociale domein. Je kunt daarom participatievraagstukken in samenhang benaderen;
 • Wij verwachten van jou, dat je vanuit de diverse vakgebieden binnen het sociaal domein een op de klant afgestemd plan van aanpak kunt opstellen. Je hebt daarom kennis over de (on)mogelijkheden, de doelgroepen en de voorzieningen van de relevante wetten en bovenal over de dwarsverbanden;
 • Senioriteit op het gebied van de uitvoering en kennis van Statushouders is vereist;
 • Je kunt vraagstukken ontrafelen in hoofd- en bijzaken en logische verbanden leggen;
 • Je hebt de vaardigheid om informatie tegen elkaar af te wegen en op basis daarvan tot een weloverwogen, realistisch oordeel te komen;
 • Een hoog werktempo, leveren van kwaliteit en intensieve onderlinge samenwerking zijn belangrijke eigenschappen;
 • Je hebt kennis van en ervaring met bestuurlijke processen en bent bestuurlijk sensitief;
 • Je komt gemaakte afspraken na en accepteert de gevolgen die voortvloeien uit je eigen handelen;
 • Je hebt een voorbeeldfunctie naar alle medewerkers van het Sociale Domein.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden

Afhankelijk van je opleiding en ervaring bieden wij voor deze vacature een salaris van maximaal  € 4.406,- bruto bij 36-urige werkweek (salarisschaal 10, salaristabel januari 2020).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Functieomschrijving

Kom jij de gemeente Meierijstad versterken met jouw talenten?
 “Wij investeren in de kracht van de samenleving en hebben oog voor de menselijke maat.”

De professional van Meierijstad
In Meierijstad is elke medewerker een professional. Als professional voel je je aandeelhouder van Meierijstad. Je zet daarom graag je kennis en talenten in. En je neemt verantwoordelijkheid voor je deskundigheid en resultaten. Dit doe je vanzelfsprekend niet alleen maar samen met je collega’s in Meierijstad. Je kent je kwaliteiten én beperkingen en stelt jezelf continu de vraag: “waar en hoe kan ik van toegevoegde waarde zijn?”

Werkateliers
Je hebt een breed netwerk, binnen én buiten de organisatie. Het werkatelier is je thuishaven. De plek om naar terug te keren en waar je je vakgenoten ontmoet. Het werkatelier is zelf organiserend maar staat niet op zichzelf. In samenwerking met andere werkateliers draag je bij aan de opgaves van Meierijstad.

Werkatelier Toegang
Binnen het werkatelier toegang behandelen klantmanagers individuele zorgvragen. De regie over gezinnen, keukentafelgesprekken en het verstrekken van voorzieningen (WMO/Participatiewet/Jeugdwet) maken hierbij onderdeel uit van de dienstverlening.

Klantmanagers handelen onder andere aanvragen voor individuele voorzieningen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) af. Dit houdt in indicatiestelling/afhandeling van woningaanpassingen, rolstoelen, begeleiding, beschermd wonen, vervoersvoorzieningen en hulp bij huishouden.

 Ook het verstrekken van een inkomen aan inwoners die (tijdelijk) niet zelf in de kosten van hun bestaan kunnen voorzien of bijzondere noodzakelijke kosten moeten maken, wordt door medewerkers binnen dit werkatelier uitgevoerd. Ook wordt geadviseerd op het gebied van schuldhulpverlening en het inzetten van re-integratietrajecten naar werk.

Wij werken gebiedsgericht. Binnen het gebiedsteam werk je nauw samen met collega klantmanagers en ketenpartners. Het is belangrijk dat een klantmanager kennis heeft van de sociale kaart en lokale initiatieven.

Een van de speerpunten in de uitvoering van de werkzaamheden van Atelier Toegang is de komende jaren het begeleiden en ondersteunen van statushouders in en naar reintegratietrajecten.  

Voor dit werkatelier zijn wij op zoek naar ervaren en snel in te werken:

               Integraal Klantmanager A  Sociaal domein met taakaccent Statushouders

                                 36 uur per week voor de duur van één jaar 

                                              (Medewerker beleidsuitvoering I)

Wat ga je doen?

 • Gezien het gewenste serviceniveau waarop de gemeente Meierijstad wil acteren naar haar klanten, haar burgers duurzaam wil ondersteunen vanuit hun eigen kracht, werk je integraal aan de vraagstukken van onze burgers, samen met alle betrokken (netwerk)partners, lokale ondernemers, belangenorganisaties, groepen burgers en vanuit één duidelijk aanspreekpunt volgens de bedrijfsfilosofie “één gezin, één plan en één regisseur”;
 • Het uitvoeren van coördinerende taken;
 • Je levert een bijdrage aan beleidsontwikkeling en adviseert over de beleidsmatige aspecten van beleid op meerdere complexe en brede terreinen vanuit de uitvoering;
 • Je voert beleid uit waarbij sprake is van een grote interpretatieruime en je hebt inzicht in zowel de theoretische als maatschappelijke context van het beleid. Daarbij voer je regelingen uit in het kader van de toepassing van de sociale wetgeving op het gebied van zorg;
 • Je behandelt complexe en/of specialistische zorgvragen van individuele burgers;
 • Je voert de regie over trajecten en draagt zorg voor de afstemming met betrokken partijen. Dit betekent dat je onder andere de vraagverheldering verzorgt, gesprekken voert en onderzoek verricht. Zorgt voor de indicatiestelling en het opstellen van een plan van aanpak;
 • Het opstellen van een plan van aanpak samen met de statushouder op verschillende leefgebieden en daaruit voortvloeiende voer je voortgangsgesprekken
  Je verzorgt trainingen op het gebied van werk en inkomen;
 • Je bent de contactpersoon voor inburgering en leg verbinding met externe partijen.
   

Interesse?

Ben jij geïnteresseerd in deze vacature of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Marc van de Ven, leidinggevende van het werkatelier Toegang. Voor procedurele vragen kun je terecht bij Jeanine Rijken, consulent P&O. Allen bereikbaar via telefoonnummer 14 0413.

 Solliciteren?

Wil je solliciteren, dit kan rechtstreeks via de site www.werkeninnoordoostbrabant.nl onder vermelding van vacaturenummer 2020/02. Je kunt reageren op deze vacature tot en met 10 januari 2020.
De 1e gesprekken vinden plaats op 17 januari 2020 tussen 11.30 en 17.00 uur.
Fijn als je daar alvast rekening mee houdt!

Wie ben je?

 • HBO werk en denkniveau;
 • Kernwoorden: flexibel, creatief, energiek, enthousiast, stressbestendig, groot verantwoordelijkheidsgevoel, betrokken, zelfstandig, overtuigingskracht, doorzettingsvermogen, omgevingsbewust, oplossingsgericht, doelmatig en proactief;
 • In het kader van integraal werken heb je algemene kennis over en affiniteit met het complete sociale domein. Je kunt daarom participatievraagstukken in samenhang benaderen;
 • Wij verwachten van jou, dat je vanuit de diverse vakgebieden binnen het sociaal domein een op de klant afgestemd plan van aanpak kunt opstellen. Je hebt daarom kennis over de (on)mogelijkheden, de doelgroepen en de voorzieningen van de relevante wetten en bovenal over de dwarsverbanden;
 • Senioriteit op het gebied van de uitvoering en kennis van Statushouders is vereist;
 • Je kunt vraagstukken ontrafelen in hoofd- en bijzaken en logische verbanden leggen;
 • Je hebt de vaardigheid om informatie tegen elkaar af te wegen en op basis daarvan tot een weloverwogen, realistisch oordeel te komen;
 • Een hoog werktempo, leveren van kwaliteit en intensieve onderlinge samenwerking zijn belangrijke eigenschappen;
 • Je hebt kennis van en ervaring met bestuurlijke processen en bent bestuurlijk sensitief;
 • Je komt gemaakte afspraken na en accepteert de gevolgen die voortvloeien uit je eigen handelen;
 • Je hebt een voorbeeldfunctie naar alle medewerkers van het Sociale Domein.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden

Afhankelijk van je opleiding en ervaring bieden wij voor deze vacature een salaris van maximaal  € 4.406,- bruto bij 36-urige werkweek (salarisschaal 10, salaristabel januari 2020).

Integraal Klantmanager A, Sociaal Domein

2019-12-17T14:39:17+01:00

2020-02-15T14:39:17+01:00

Veghel

5461KN

Stadhuisplein 1

Noord Brabant

NL

Overheid

Fulltime

HBO

EUR

€ 4406,-

Vragen? Neem contact op met:

Astrid van den Bogaart  


Goud

20 vacatureplaatsingen

Bedrijfspagina in de bedrijvengids

5 keer vacature verlengen

Doorplaatsing Indeed

Doorplaatsing Facebook & Instagram

10% korting op een extra vacatureplaatsing

Tot 75% voordeliger dan losse vacatureplaatsingen

Zilver

10 vacatureplaatsingen

Bedrijfspagina in de bedrijvengids

2 keer vacature verlengen

Doorplaatsing Indeed

Doorplaatsing Facebook & Instagram

10% korting op een extra vacatureplaatsing

Tot 65% voordeliger dan losse vacatureplaatsingen

Brons

5 vacatureplaatsingen

Bedrijfspagina in de bedrijvengids

1 keer vacature verlengen

Doorplaatsing Indeed

Doorplaatsing Facebook & Instagram

10% korting op een extra vacatureplaatsing

Tot 60% voordeliger dan losse vacatureplaatsingen

Basis

3 vacatureplaatsingen

Bedrijfspagina in de bedrijvengids

Doorplaatsing Indeed

Doorplaatsing Facebook & Instagram

Tot 50% voordeliger dan losse vacatureplaatsingen